Výsledkové listiny
Výsledky TRASKO Cup 2022
Výsledky TRASKO Cup 2019
Výsledky TRASKO Cup 2018
Výsledky TRASKO Cup 2017
Výsledky TRASKO Cup 2016
Výsledky TRASKO Cup 2015
Výsledky TRASKO Cup 2014
Výsledky TRASKO Cup 2013
Výsledky TRASKO Cup 2012
Výsledky TRASKO Cup 2011
Výsledky TRASKO Cup 2010
Výsledky TRASKO Cup 2009
Výsledky TRASKO Cup 2008 Prostějov
Výsledky TRASKO Cup 2007
Výsledky TRASKO Cup 2006
Výsledky TRASKO Cup 2005
Výsledky TRASKO Cup 2004