Sponzoři závodu

Generálním sponzorem

nejen tohoto závodu je firma TRASKO a.s. Vyškov, která finančně zabezpečuje chod oddílu po celou dobu jeho působení a dále oddílu vypomáhá také materiálně-technickým zabezpečením všech pořádaných akcí.