Jaro 2012


Tabulka TRASKO ligy 2012 po KZVI.

Kontrolní závod VI.(1.5.2012)
Kontrolní závod V.(7.4.2012)
Kontrolní závod IV.(24.3.2012)
Kontrolní závod III.(17.3.2012)
Kontrolní závod II.(10.3.2012)
Kontrolní závod I.(4.3.2012)Kontrolní závody 2011

Kontrolní závody 2010

Kontrolní závody 2009

Kontrolní závody 2008

Kontrolní závody 2007

Kontrolní závody 2006

Kontrolní závody 2005