Slavonice - neděle 7.8.2011

Jízda vlakem v pohodě, na dráze jen dvě výluky:-).

Kola dorazila také, některá ale potřebovala okamžitý servis. Ubytovací prostředí školy je velmi příjemné, 2 tělocvičny, kuchyňka, sušárna, dobré zázemí.

Egypťan - gymnasta:

Večer se situace zdramatizovala, dva odpadlí egyptští kněží rituálem HACHRAN DŽARÉ probudili mumii DEŠRET a s ní zlé síly. Faraonova stráž organizovaná v 4 družstvech má za úkol zlo zničit. Je k tomu ještě zapotřebí ujít dlouhou a náročnou cestu - získávat DEBENY, svitky, artefakty, vymyslet rituální tanec a očistit se jím před vstupem do Údolí králů a u toho všeho odolávat nástrahám, které provádí mumie hlavně večer a v noci.  To ještě družstva neví, že v pondělí u večeře budou čelit i některým z 10 egyptských ran. Na obrázku zleva patroni družstev, 1 pomocný kněží, odpadlý kněz, probuzená mumie, další 2 pomocní kněží, další odpadlý kněz, a Kenamon - strážce pečetí Horního a Dolního Egypta. Faraon chybí, netroufali jsme si ho obtěžovat něčím tak přízemním jako je focení, ale snad se nenápadný snímek povede udělat později.